Trädgård


Inspirera erbjuder trädgårdstjänster för privatpersoner med RUT-avdrag, men även företagskunder. Vi utför enstaka insatser, men tar också ansvar för hela trädgårdsskötseln om kunden så önskar. All vår personal arbetar under sekretess. Vi har även tecknat kollektivavtal med Tjänsteförbunden Almega för Hemserviceföretag.


Inspireras medarbetare kan hjälpa dig som privatperson med exempelvis:

 • Ogräsrensning
 • Skötsel av rabatter
 • Häckklipping
 • Lövupptagning
 • Snöskottning med halkbekämpning

Inspireras medarbetare kan hjälpa dig som företagskund med exempelvis:

 • Skötsel av utemiljö
 • Regelbunden klippning av grönytor
 • Trädbeskärning
 • Häckklippning
 • Snöskottning samt halkbekämpning
 • Trappstädning av mindre och större fastigheter