HemtjänstInspirera Hemtjänst utför privat hemtjänst inom hela Söderköpings kommun och erbjuder både personlig omvårdnad och service. Vi samarbetar med Söderköpings kommun vilket innebär att vår avgift är densamma som kommunens. Våra kunder möter endast ett fåtal personer när vi gör våra besök. Vi lär känna våra kunder, deras önskemål och behov vilket skapar trygghet och trivsel, både för kunderna och vår personal. Alla våra kunder har även en specifik kontaktperson hos oss.

En bra kontakt med anhöriga är också en mycket viktig del av vårt arbete. Vi finns tillgängliga för stöd och hjälp inför ett biståndsbeslut även när hemtjänsten är igång. 


Personal

Arbetet i Inspirera Hemtjänst utförs av kunnig personal med respekt för kundens personliga integritet. Inspirera Hemtjänst erbjuder kontinuerlig fortbildning inom omsorgsarbete, regelbundna medarbetarsamtal och personalmöten. Personalen ansvarar för helheten och planerar arbetet i kundens hem. Tack vare delaktighet, ansvar och kompetensutveckling har vi personal som trivs med sitt arbete. Det skapar trygghet och glädje för personalen och våra kunder.


Varför finns det privata leverantörer för hemtjänst?

Söderköpings kommun har tagit beslut om valmöjlighet inom hemtjänsten. Enligt LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) kan kunden välja leverantör för sin hemtjänst. Kommunen skriver avtal med de leverantörer som uppfyller kraven enligt Socialnämnden. Priset för privat hemtjänst är detsamma som du har i kommunal hemtjänst, du betalar din avgift till kommunen.


Vem kan välja Inspirera Hemtjänst?

Personer som bor i Söderköpings kommun och är beviljade hemtjänst genom ett biståndsbeslut kan välja Inspirera Hemtjänst som utförare.


Individuell genomförandeplan

Genomförandeplanen beskriver hur omvårdnad- eller serviceinsats ska genomföras. Den ska formas tillsammans med kunden och/eller närstående. I den finns mål för planerade insatser utifrån kundens behov. Genomförandeplanerna tydliggör både för kunden och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, samt när och hur detta ska göras .


Hjälp att byta hemtjänstleverantör?

Att byta leverantör är lätt! Antingen kontaktas kommunens biståndshandläggare eller så hjälper vi till när du vill byta hemtjänstutförare. Vi kontaktar biståndshandläggare om önskat byte och meddelar dig när det är gjort.


Varför ska du välja Inspirera Hemtjänst?

Inspirera Hemtjänst är ett lokalt företag med personlig anknytning till Söderköping och kommunen. Vi strävar efter att antalet personal runt kunden begränsas så långt som möjligt och att insatserna utförs på överenskommen tid. Vi tror på en öppen och regelbunden dialog med kunden för att kunna motsvara förväntningar på hur insatserna ska utföras. Arbetet utförs av kunnig personal som bemöter kunden med respekt, visar hänsyn till kundens integritet och är väl förtrogen med vår värdegrund. Vi tar oss tid med kunden och arbetar för att skapa glädje och meningsfullhet hos våra kunder.


Att bli kund hos oss

Inspirera Hemtjänst vänder sig till kunder som, på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala funktionsnedsättningar, behöver stöd och hjälp i sin vardag. Vårt mål är att den enskilde ska leva ett självständigt liv under trygga och meningsfulla förhållanden, trots ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning. Hos oss deltar kunden aktivt i utformningen av sin hemtjänst utifrån handläggarens biståndsbeslut. Vi arbetar efter förutsättningen att möta varje individ med respekt och värnar om den personliga integriteten.

Vill du bli kund hos Inspirera?

Ta kontakt med oss på info@inspireraomsorg.se, eller 070-618 02 32 så hjälper vi dig!