Allmän Webbplatspolicy

Integritetspolicy Inspirera Omsorg

Sedan den 25 maj 2018 gäller den allmänna dataskyddsförordningen (kallad GDPR). GDPR innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter. 

Cookies

En cookie, kaka, är en datafil som en webbplats begär att få spara i din dator. Cookies används för att ge dig tillgång till olika funktioner och tjänster, samt för att förbättra din upplevelse av webbplatsen.

Det finns två olika typer av cookies: permanenta och tillfälliga. Inspirera Omsorg använder båda typer av cookies för att spara statistik om hur många besökare vi har och vilka sidor de besöker. Vi sparar ingen personlig information i cookies.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Väljer du att neka eller radera cookies från Inspirera Omsorgs webbplats så kan det påverka din upplevelse av webbplatsen och medföra att vissa funktioner inte fungerar som de ska.

Uppgifter som lämnas till Inspirera Omsorg

På hemsidan finns det möjlighet att komma i kontakt med Inspirera Omsorg t.ex. via mail och telefon. Om du väljer att inte vara anonym behöver vi behandla dina personuppgifter. Genom att maila oss eller ringa oss samtycker du till att Inspirera Omsorg behandlar de personuppgifter som du lämnar såsom namn, kontaktuppgifter och andra uppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Inspirera Omsorg kommer endast att behandla personuppgifterna i syfte att hantera det ärende som det berör. Personuppgifterna kommer inte att behandlas för andra ändamål.

Övrigt

Enligt GDPR har du rätt att på begäran få besked om vilka personuppgifter om dig som Inspirera Omsorg behandlar och hur detta sker. Du har också rätt att begära rättelse, radering, återkalla eventuella samtycken, göra invändningar och rätt att klaga till tillsynsmyndighet (Datainspektionen).

För att vi ska kunna hantera din begäran behöver vi säkerställa din identitet (dvs. att den som framställer frågan verkligen är den registrerade och ingen obehörig person). Du behöver därför legitimera dig t.ex. genom att skicka en kopia av körkort eller annan ID-handling.

Personuppgiftsansvarig

Inspirera Omsorg, Org. nr 559025-4347
Gamla Skolgatan 4
614 30 Söderköping
E-post: info@inspireraomsorg.se
Tfn: Söderköping 0121-72 17 10, Norrköping 011-500 23 10