Inspirera Omsorg Sverige AB

Inspirera Omsorg Sverige AB är ett familjärt företag med fokus på omsorg.

Vi erbjuder

  • Personlig assistans
  • Hemtjänst
  • Lokalvård och hemservice

Våra verksamheter bygger på ett personligt bemötande av engagerad och kompetent personal, oavsett uppdrag. Vi har mångårig erfarenhet av funktionsnedsättning, äldreomsorg och lokalvård vilket gör att vi utför vårt uppdrag med kvalitet och omtanke. Inspirera Omsorg är ett minder bolag med tid, engagemang och kompetens. Gemensamt för våra verksamheter är

  • Kvalitet
  • Engagemang
  • Kommunikation
  • Flexibilitet
  • Helhetstanke

Hur ser Dina behov och önskemål ut? Välkommen att kontakta oss för att påbörja ett nytt och inspirerande samarbete!